Svake godine u novembru, u više od 130 zemalja sveta sva pažnja je usmerena na šećernu bolest. Članice Međunarodne fondacije za dijabetes objavili su 14. novembar kao svetski dan dijabetesa, čijim se povodom trudimo skrenuti pažnju na važnost prevencije i praćenja terapijskih saveta.

Najčešća bolest metabolizma je upravo šećerna bolest, koja, ukoliko se ne leči adekvatno, može prouzrokovati ozbiljne posledice po organizam obolelog. Jedna od takvih posledica je i dijabetična polineuropatija.

Glavni simptomi ovakve neuropatije su sledeći:

–          Osećaj svraba, trnjenja u nogama i rukama, koji može biti stalan ili da se pogoršava sa kretanjem,

–          Preosetljivost se javlja na toplo i na hladno, a bol može izazvati i najmanji pritisak,

–          Oslabljeni mišići, gubitak osećaja u rukama i nogama, izostanak refleksa,

–          Smetnje sa varenjem, nesvestica i vrtoglavica.

Neuropatija se ne može lečiti ali se može sprečiti ili odložiti dalje pogoršanje i smanjiti bol. Mišljenje je stručnjaka da se prvenstveno i najbitnije održavati adekvatan nivo šećera u krvi u cilju lečenja šećerne bolesti, ali ono samo po sebi nije doboljno. Glavni cilj je ublažavanje simptoma, bolova.

Mr ph Kiss Laura