Bitno nam je da u skladu sa svojim mogućnostima adekvatno i efikasno odgovorimo na potrebe društva u svom okruženju. Kontinuiranim radom, ujedinjeni, radimo na podršci u unapređenju sistema u društvu.

 

dr. Silvia Sabo, direktor Apolo apoteke id r. Andraš Balog, direktor Doma zdravlja u Adi
NABAVKA EKG UREĐAJA

Aprila 2020. godine, donirali smo EKG uređaje za potrebe Doma za stare u Molu i Doma zdravlja u Bačkom Petrovom Selu, slično kao i prethodnih godina, prepoznata je potreba institucija za uređajima ove vrste, kada je vršena veća donacija domovima zdravlja u Adi, Molu i Utrinama, u vidu aparata i dijagnostičkoj opremi.

Slično prethodnim godinama, izdvojili smo sredstva za podršku institucijama i onima kojima je to najpotrebnije. Podrška je prisutna s naše strane u vidu pomoći zdravstvenim institucijama, civilnom sektoru koji se bavi pomoći najugroženijima, između ostalog učestvujemo i u akcijama bilo da ih pokrenu građani ili udruženja, ustanove, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta života najugroženijih kao i modernizacije zdravstva. Naša podrška i učešće u akcijama podrške, najizraženija je u gradovima gde i sami imamo ispostave Apolo Apoteke.

Ove godine, donirači smo dva EKG uređaja tipa Contec 300 G, od kojih je jedan pripao Domu zdravlja u Bačkom Petrovom Selu, dok je drugi dodeljen Domu za stare i penzionere u Molu. Uređaj podržava 3 kanala, ispisuje svih 12 vodova, kompaktan je i prenosiv, sa ugrađenom baterijom, što aparat čini jednostavnim za upotrebu. Poseduje LCD ekran, odgovarajući softver, pripadajući štampačem. Uvereni smo da će ustanove moći uspešno da koriste ovaj uređaj i da će im on istovremeno olakšati rad sa pacijentima.

UREĐAJI ZA POTREBE DOMA ZDRAVLJA U SENTI I DEČIJEG ODELJENJA SENĆANSKE OPŠTE BOLNICE

Decembra 2018. godine, za potrebe Opšte Bolnice u Senti – Dečije odeljenje kao i Doma zdravlja u Senti, obezbedili smo male uređaje. Oprema je donirana pre svega s razazlogom obezbeđivanja efikasnosti samog rada i dijagnostifikovanju stanja i oboljenja.

– Zaista je ovo oprema koju možemo koristiti u Domu zdravlja, u opštoj primeni, ali i u hitnoj službi ili pedijatriji Doma zdravlja – Istakao je Gustav Šurjan, direktor Doma zdravlja u Senti, i naglasio da su uređaji veoma korisni kako lekarima tako i medicinskim tehničarima u praksi, jer će oni unaprediti rad medicinskog osoblja.

Sredstva namenjena za kupovinu donirane opreme bila su dovoljna za obezbeđivanje kupovine merača nivoa šećera u krvi, inhalatora, merača pritiska, pilsoximetra, digitalnih toplomera i digitalnih vaga.

Dr. Mihalj Vašaš, direktor Opšte Bolnice u Senti, i dr. Silvia Sabo, direktor Apolo Apoteke
OSTALI USPEŠNO REALIZOVANI PROJEKTI:

* Obezbeđeni božićni paketići za predškolske ustanove u našoj opštini.

* Nabavka inhqalatora, stetoskopa, merača pritiska, Contour aparata za merenje nivoa šećera u krvi i termometara, za potrebe domova zdravlja u Molu i Utrinama.

* Opšta bolnica u Senti i Dom zdravlja u Senti, dobili su Pakete za prevenciju, takođe isti paketi su obezbeđeni za potrebe Doma za stare i penzionere u Molu, Doma zdravlja u Adi, predškolske ustanove i Udruženje građana Duga.

* Prisutni smo i dalje kao sponzori Karate Kluba Potisje i Venus Plesnog kluba.

Cilj: Sreća! Tim povodom Čika Jova Zmaj predškolska ustanova dobila je božićne paketiće za decu.
Kada je reč o budućnosti zajednice, prioritet ima vaspitanje nadolazećih generacija