Zakazivanje za besplatno merenje gustine koštane mase se vrši u apoteci u Adi (Lenjinova 5.) ili preko telefona: 024/853-412.

Za više informacija i zakazivanje pregleda pozovite na 024/853-412.

Pregled preporučujemo u sledećim slučajevima:
• Kada su prisutni simptomi koji ukazuju na osteoporozu (pacijent se žali na bolove u kostima, leđima ili ako mu se kosti često lome);
• Kod onih osoba koje imaju veće šanse za nastanak osteoporoze (tu spadaju faktori kao što su alkoholizam, pušenje, šećerna bolest, neuravnotežena ishrana ili gde je u porodici već bio zabeležen slučaj osteoporoze);
• Kod žena u toku PMS-a takođe postoji povećan rizik od nastanka ove bolesti;
• Kada neke od prethodnih bolesti ukazuju na mogućnost nastanka osteoporoze, kao što su malopre pomenuti dijabetes, odstranjen paratiroidni hormon, smanjena funkcija štitne žlezde ili bubrega;
• Kada je potrebno praćenje stanja pacijenta obolelih od osteoporoze ili praćenje efikasnosti terapije;
• Ako se posumnja na ostemalaciju, stanje kada dolazi do osteoporoze zbog smanjene mogućnosti ugrađivanja mineralnih materija u koštana tkiva;
• Ako dođe do preloma kosti bez ikakvog razloga.